Kochamy DobreSzkoły oglądaj nowy film

 

Aktualności

Zapraszamy uczniów i rodziców na DNI OTWARTE 19 maja 2016r. o godz. 10:00 i 16:00.

Częstochowskie Liceum Ogólnokształcące to wyjątkowa oferta dla absolwentów gimnazjum: 
Schemat pracy Częstochowskie Liceum Ogólnokształcące
Częstochowskie Liceum Ogólnokształcące

 • wyjątkowe profile kształcenia;
 • klasy o maksymalnej liczebności 17 uczniów;
 • nauczyciele o kompetencjach komunikacyjnych i motywacyjnych;
 • zajęcia dodatkowe dostosowane do zainteresowań uczniów prowadzone przez praktyków;
 • wyjątkowe wyposażenie szkoły;
 • 16-letnie doświadczenie w szkolnictwie średnim;
 • pobudzanie aktywności w młodym człowieku poprzez realizację projektów edukacyjnych.

schemat2bMisją szkoły jest:

 • wychowanie i wykształcenie absolwenta aktywnego życiowo i ukierunkowanego na własny rozwój;
 • pobudzenie świadomości ucznia do podejmowania własnych życiowych decyzji;
 • wdrożenie zasad: pozostawania dobrym człowiekiem, praworządności, wolności, higienicznego stylu życia, zasad moralnych;
 • pobudzenie szacunku i świadomości kultury i historii Polski;
 • wyrobienie własnej wartości u młodzieży.

Wizja szkoły

W szkole obowiązują zasady:

„Mój nauczyciel to mój partner jest moim trenerem, on mnie szanuje i ja jego, współpracujemy, abym miał dobre wyniki a tym samym prawo wyboru życiowego.”

 • Uczniowie rozwijają się poprzez zdobywanie wiedzy ze wszystkich przedmiotów jak i poprzez rozwój zainteresowań.
 • Uczniowie nie są pozostawiany sami sobie w przypadku sytuacji problemowych.
 • Szkoła jest wyposażona w pomoce, które zapewniają rozwój uczniów i wspomagają nauczyciela.
 • Rodzice są komentatorami naszych działań i są ważnym partnerem w pracy szkoły.
 • Szkoła jest społecznością.
 • Motywowanie ucznia jest elementem pracy szkoły.
 • Uroczystości szkolne są przeprowadzane w sposób aktywizujący wszystkie strony.
 • Uczeń czuje się bezpiecznie w szkole.
 • Szkoła organizuje konkursy i bierze udział w konkursach międzyszkolnych.
 • Szkoła przygotowuje uczniów do olimpiad przedmiotowych.
 • Synonimem nazwy szkoły jest słowo przyjaciel.